Myyntiesteet - tunnista ja poista

Menestyksesi esteenä voivat olla mentaaliset häiriötekijät - onneksi niitä voi oppia vähentämään.

Myyntiesteet -menetelmä perustuu yli 35 vuoden käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen. Beahioral Science Research Press Inc. (BSRPinc.com) on tutkinut ihmisten kohtaamiseen liittyvää käyttäytymistä erilaisissa ympäristöissä.

Myyjistä yli 90%:lla on löydetty heidän työtään, ja sitä kautta menestymistään haittaavia mentaalisia esteitä.

Tunneälyn määritelmässä erotetaan kyky sisäisten tunteiden ja ulkoisen vuorovaikutuksen käsittelyyn. Inhimilliseen käyttäytymiseen kuuluu se, että itsesuojeluvaistomme estää meitä näkemästä meissä olevia ja käyttäytymiseemme vaikuttavia, kykyjämme rajoittavia mentaalisia esteitä.


Kehitysprosessi koostuu:
- Myyntiesteet -kartoitustestistä (www)
- Testin purusta
- Valmennuksesta ("Raivauspaja")
- Ja/tai henkilökohtaisista coaching -sessioista


Ota yhteyttä ja aloita löytöretki niihin mahdollisuuksiin, jotka olet tähän asti jättänyt käyttämättä.

Reijo Mylläri, 0400 314 068, reijo.myllari@rementor.fi