Johto- ja ohjausryhmien fasilitointi

Yksilösuorittamisesta toimivaksi johtotiimiksi

Kenelle?

Johto- ja ohjaustiimeille, jotka haluavat valjastaa huippuosaamisen yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi.

Mitä ja miksi?
Fasilitointi on yhteistoiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Ihmisten,
asioiden ja organisaation intressit saadaan palvelemaan haluttuja tavoitteita
huomioimalla ja hyödyntämällä ne suunnitteluvaiheesta lähtien.

Erilaisten persoonien tie johto-, ohjaus- tai kehitysryhmiin perustuu
tyypillisesti jokaisen omaan erityisosaamiseen. Usein haasteena on sovittaa
yhteen individualistiset halut ja yrityksen tavoitteet. Myös erilaiset
jännitteet ihmisten välillä voivat estää aidon yhteistyön ja sitoutumisen
hankkeeseen.

Miten?
Ulkopuolinen toimija tuo hyödyllisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi fasilitoija auttaa erilaisten jännitteiden purkamisessa.

Toiminnan fokus pidetään aiheessa ja toimintaympäristöstä luodaan turvallinen.
Jokainen mukanaolija osallistutetaan tilaisuuteen soveltuvalla tavalla. Mahdolliset
kriisit muutetaan positiiviseksi energiaksi ja mahdollisuuksiksi.

Prosessin aikainen toiminta tapahtuu usein ”epämukavuusalueella”. Kehittämisen ja oppimisen kannalta se on kuitenkin merkittävä tekijä. Yale -yliopiston tutkimuksen mukaan kehitystä
tapahtuu parhaiten, mikäli toimimme vähintään 70% ajastamme epämukavuusalueellamme. Fasilitoijan tehtävänä onkin huolehtia optimaalisesta kehittymisen rasituksesta.

Aito sitoutuminen on edellytys menestykselle.


Lisätietoa saat lähettämällä minulle sähköpostia tai soittamalla; Reijo
Mylläri, 0400 314 068, reijo.myllari@rementor.fi