Avainhenkilöiden jaksamisen coaching

Toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja tekemisestä nauttiminen

Kenelle?

Sinulle, joka toimit vastuullisessa tehtävässä, sekä kannat monia ihmisiä koskettavaa vastuuta. Olet kenties johtaja, yrittäjä, asiantuntija tai toimit muissa paljon vastuuta ja paineita luovassa tehtävässä, tai jokin akuutti tilanne luo ylimääräistä huolta jaksamiseesi työtulosten saavuttamisessa tai yksityiselämän tilanteissa.

Palveluni on ehdottoman luottamuksellista.

Mitä?
Helpotusta vaikeisiin tilanteisiin Coachauksen tarkoitus on auttaa sinua pääsemään eteenpäin hankalista tilanteista työssä tai yksityiselämässä, sekä saavuttamaan hyvä ja tasapainoinen tilanne.

Koska emme käytännössä voi erottaa työminäämme yksityisminästämme, vaikuttavat molemmat elämänalueet toisiinsa. Siksi käsiteltävät aiheet voivat ja saavat koskea työtä, yksityiselämää, ihmissuhteita tai omia haaveita ja tavoitteita.

Miksi?
Useiden asiakkaiden keskustellessani coaching -tapaamisissa, huomasin yhä useammin esille nousevan haasteet ja paineet niin työssä kuin yksityiselämässä. Sana ”jaksaminen” toistui yhä useammin. Tunnistin hyvin nuo tilanteet myös omien kokemuksieni kautta. Tämä kaikki antoi sykäyksen ”Avainhenkilön jaksamisen coaching” -palvelun toteuttamiselle.

Tähän mennessä olen coachannut ja sparranut henkilökohtaisesti kymmeniä johtajia, yrittäjiä, asiantuntijoita, esimiehiä ja muita vastuuta kantavia henkilöitä. Palaute on hyvin positiivista, erityisen usein asiakkaat mainitsevat merkitykselliseksi sen, että tapaamisissa on voitu käsitellä aiheita kokonaisvaltaisesti, kaikilta näkökulmilta.

Miten liikkeelle?

Voit ottaa minuun yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse.
Hyvä ajankohta yhteydenotolle on myös varsinaisen työpäiväsi jälkeen. Usein kello 16 jälkeen on rauhallisin hetki henkilökohtaiselle keskustelulle.

Alkukeskustelu on täysin veloitukseton, mutta voi antaa ensiapua tilanteeseesi.

Lisätietoa taustastani, sekä kuvauksia asiakastilanteista saat lähettämällä minulle sähköpostia tai soittamalla; Reijo Mylläri, 0400 314 068, reijo.myllari@rementor.fi

"Isoin askel on ensimmäinen askel!"