Tunneälyllä tuloksia

Vuorovaikutus ja tasapaino tuloksellisuuden ja ihmisten välillä!

Rementor ky:n perustaja Reijo Mylläri

* Rementor ky:n toimitusjohtaja, kouluttaja ja coach vuodesta 2005

* Hän on suorittanut viime vuosina esimerkiksi TMC Turn Around management Consultant -pätevyyden (TMA Association/PKT-säätiö, 2010), NLP Trainer Associate –pätevyyden (2014), Työnohjaaja-tutkinnon (2005) sekä MJD Markkinoinnin johtamiskoulutusohjelma -tutkinnon (1999). Suomen Coaching -yhdistys ry:n Coaching Diplomin Reijo on suorittanut vuonna 2006.

* Hänellä on vankka kokemus projektijohtamisesta ja myynnin ja markkinoinnin esimiestyöstä Edita Oyj:stä ja Canon Oy:sta vuosilta 2005-1981.

* Reijo Mylläri on toiminut Helsingin Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset HMMA ry:n hallituksen jäsenenä vuosina 2009-2011.

* Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ry:n valtuuston varajäsenenä hän on toiminut vuosina 2009-2013

* Opetushallituksen Myyntityön ja markkinointiviestinnän tutkintotoimikunnan jäseneksi Reijo on valittu vuosiksi 2011-2013. Tutkintotoimikunta vastaa muun muassa Myynnin ammattitutkinto -suorituksista.

Toimintaperiaatteemme

Tavoitteellisuus

Tuemme ja kehitämme yksilön oppimista - vahvistamme kyvykkyyttä onnistua omassa perustehtävässä tuloksekkaammin, sekä pyrimme antamaan mahdollisuuksia parempaan elämisen laatuun.

Ammattimaisuus

Oikea, ammattimainen toiminta tukee myös organisaation kehitystä - toimiva ja oppiva yhteisö muodostuu osaavista ja motivoituneista ihmisistä.

Tuloksellisuus ja työhyvinvointi ovat tavoitteita, joiden saavuttaminen hyödyttää sekä organisaatiota että yksilöä.

Luottamuksellisuus

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on luottamuksellisuus. Yhteistyötä aloitettaessa sovitaan aina myös toiminnassa noudatettavat turvallisen kumppanuuden periaatteet.