Myyntiesteet - tunnista ja poista!Myyntieste -valmennus (Sales Call ReluctanceTM) perustuu kansainväliseen kokemukseen ja tutkimukseen. Menetelmällä on testattu jo yli 1.000 000 myyjää ja valmennuksen tuottamat tulosparannukset ovat olleet huimia, jopa 200 prosenttia!

Tarjoamme yhtenä ensimmäisistä suomalaisista yrityksistä valmennuksen, jonka avulla pääset myyntityössä huippusuorituksiin. Myyntesteet-raivausohjelma perustuu yhdysvaltalaisen Behavioral Sciences Research Press Inc:in käyttäytymistutkimukseen ja Sales Call Reluctance -testiin. Runsaan 30 vuoden aikana on tuotettu yli miljoona käyttäytymistutkimusta Sales Call Reluctance -testin on suorittanut yli 1.000 000 myyjää, ja siihen yhdistetty valmennus on johtanut merkittäviin tulosparannuksiin. Rementor ky:n Reijo Mylläri on suorittanut yhtenä ensimmäisistä suomalaisista Myyntieste -ohjelman virallisen sertifioinnin, joka oikeuttaa valmennuksen antamiseen.

Tutkimusten mukaan yli 90 prosentilla myyjistä on myyntiesteitä. Ne ovat käyttäytymistapoja, jotka estävät tekemästä oikeita asioita - niitä, jotka auttaisivat parantamaan työsi tulokset kykyjesi mukaisiksi.Sinulla on tietoa, taitoa ja kokemusta, mutta jostain kumpuavat esteet, jopa pelot, estävät sinua käyttämästä osaamistasi hyväksesi myyntitilanteessa. Käyttäytyminen on usein opittua. Opittuja tapoja voi myös poistaa. Valmennuksessa opit poistamaan kokonaisosaamistasi estävät käyttäytymistavat. Harjoittelet niiden tilalle on uusia tapoja, joilla onnistut varmimmin!


Saat yksilöllisen Sales Coach -seurannan

Myyntiesteiden raivausohjelmaan kuuluu luotettava, laajaan tausta-aineistoon ja vertailutuloksiin perustuva testi, kaksipäiväinen Workshop sekä kahdeksan viikon ajalle jaksottuva, henkilökohtainen Sales Coaching -ohjelma seurantatapaamisineen. Voit opiskella hyvin myös työsi ohella.

Myyntieste -raivausohjelman sisältö:

- internetpohjainen testi: tulokset, palaute
- kaksipäiväinen (2 pv) Workshop
- kahdeksan viikon ajalle jaksottuva henkilökohtaisen Sales Coaching -osuus

Valmennukset toteutetaan ryhmissä, valmennuspaikkoina käytämme laadukkaita kurssikeskuksia tai - hotelleja.

Ota yhteys: Reijo Mylläri, puh. 0400 314 068, tai e-mail reijo.myllari(ät)rementor.fi