VUOROVAIKUTUS - HYVINVOINTI - ORGANISAATION TEHOKKUUS

Palvelut ihmisille ja organisaatioille

Yksilön hyvinvointi ja jaksaminen mahdollistaa taitojen ja osaamisen parhaan hyödyntämisen organisaatiossa sekä yksityiselämässä.

Palvelut sopivat:
- Avainhenkilöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja jaksamisen parantamiseen
- Johtoryhmä- ja projektityöskentelyä tehostamaan
- Tiimien toiminnan parantamiseen

- Työyhteisöjen toimivuuden kehittämiseen
- Myynnin kasvattamiseen
- Urheilun ja työn yhteensovittamiseen

Avainhenkilöiden jaksamisen coaching

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen

Kenelle?
Sinulle, joka toimit vastuullisessa tehtävässä, sekä kannat monia ihmisiä koskettavaa vastuuta.

Olet kenties johtaja, yrittäjä, asiantuntija tai toimit muissa paljon vastuuta ja paineita luovassa tehtävässä, tai jokin akuutti tilanne luo ylimääräistä huolta jaksamiseesi työtulosten saavuttamisessa tai yksityiselämän tilanteissa.

Palveluni on ehdottoman luottamuksellista.

Tutustu tarkemmin tästä linkistä.

Johto- ja ohjausryhmien fasilitointi

Yksilösuorittamisesta toimivaksi tiimiksi

Kenelle?
Johtoryhmille, projekti- ja ohjaustiimeille jotka haluavat valjastaa huippuosaamisen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Tutustu tarkemmin tästä linkistä.

Paremmaksi ihmiskohtaajaksi

Pistä pelot pihalle, kasvata kohtaamiskykyjäsi

Miksi?
Kasvojen menettämisen pelko, ammatti-identiteetin kyseenalaistaminen tai ihmissuhteiden katkeamisen pelko ovat tyypillisiä tunteita, jotka jumittavat toimintakykyämme.
Kohtaaminen on mahdollista muuttaa pelkolähtöisestä turvalliseksi.
Mitä?
Valmennukset auttavat käsittelemään vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteisiin liittyvää epävarmuutta, toimimaan myynnillisemmin, sekä opettamaan turvallisen ja vakuuttavan kontaktin ottamisen erilaisiin ihmisiin haastavissakin tilanteissa.

Myyntiesteet - tunnista ja poista

Mentaaliset myynnin esteet - Raivaamalla ne nouset uudelle tasolle

Myyntikoulutus ei auta mikäli myyjällä on tunneperäisiä, myynnin joihinkin osa-alueisiin kohdistuvia myyntiesteitä.

Käyttäytymistiede on löytänyt jopa yhdeksällä myyjällä kymmenestä haittaavia tunneperäisiä myyntiesteitä. Inhimillisyyteen kuuluu se, että olemme itse sokeita näille menestystä haittaaville rajoitteille.

Tunnistamalla ja raivaamalla niitä, pystyt nostamaan suorituksesi aivan uudelle tasolle, bonuksena hyvinvointisi ja energiasi lisääntyy monin verroin.

Löydä käyttämättömät mahdollisuutesi ja lähde liikkeelle tästä.

Asiakaspalvelu

Tunneälytaidot asiakaspalvelussa ja myyntityössä

Valmennus kehittää osallistujien tunneymmärryksen taitoja ja luo organisaatiolle uutta, liiketoimintaa tukevaa osaamista. Tunneälykäs toiminta näkyy suoraan asiakaskokemuksessa!


Osallistuja saa välineitä muun muassa oman asenteen, ajattelutapojen ja käyttäytymisen muuttamiseen, itsetunnon ja rohkeuden sekä motivaation lisäämiseen, varmuutta asiakaskohtaamiseen, myyntitaitojen kasvattamiseen, kannattavampaan toimintaan sekä työssä kehittymiseen.

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Amiedun kanssa.

Aikuisurheilijat ja kuntourheilijat

Saavuta "oma paras" mentaalivalmennuksen avulla

Työn ja tavoitteellisen urheilun tai kuntoilun yhteen sovittaminen saattaa hajottaa sekä henkisiä että fyysisiä voimavarojasi.

Mentaalivalmennuksessa tarjoan toimivia työkaluja aikuisen urheilijan tai kuntoilijan voimavarojen parempaan käyttämiseen ja elämänhallintaan.