Kokonaisvaltaiset
kehityspalvelut

Jaksavat ihmiset tekevät ihmeitä!

Yksilön hyvinvointi ja jaksaminen mahdollistaa taitojen ja osaamisen parhaan hyödyntämisen niin organisaatiossa kuin yksityiselämässä.

Palvelut sopivat:
- Johtajien jaksamisen parantamiseen
- Johtoryhmätyöskentelyä tehostamaan
- Tiimien toiminnan parantamiseen

- Työyhteisöjen toimivuuden kehittämiseen
- Myynnin kasvattamiseen
- Urheilun ja työn yhteensovittamiseen

Ota yhteyttä: reijo.myllari@rementor.fi, gsm 0400 314 068.

Johtajien jaksamisen sparraus

Johtajien toimintakyvyn vahvistaminen

Joskus saatat tarvita sparraajaa, jolla on sekä kokemusta johtamistyöstä että ammattiosaamista jaksamisen tukemisessa. Erityisesti silloin, kun stressitekijät niin työn kuin yksityiselämän puolella ovat muodostumassa turhan suuriksi, voi kokonaisvaltainen sparraus ja tuki olla paikallaan.

Yhteistyö on ehdottoman luottamuksellista, aiheet voivat ja saavat kattaa koko johtajan inhimillisen elämän kirjon.

Voit ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse, tavoitat minut tarvittaessa myös iltaisin, Reijo Mylläri, 0400 314 068. Alkukeskustelu on täysin veloitukseton, mutta voi antaa jo ensiapua tilanteeseesi.

Johtoryhmälle

Yksilötavoitteista johtotiimin toimintaan - Tuntuu tunteissa ja näkyy tuloksissa!

Erilaisten persoonien tie johtoryhmään perustuu tyypillisesti jokaisen omaan erityisosaamiseen. Usein haasteena on sovittaa yhteen individualistiset halut ja yrityksen tavoitteet.

"Muutoksen viisi askelta" auttaa yhdistämään yksilöllisen osaamisen yrityksen vision toteuttamiseen. Väylä nousta hyvästä parhaaksi!

Tiimit ja työryhmät

Paremmaksi ihmiskohtaajaksi - Pistä pelot pihalle!

Pelot kasvojen menettämisestä, ihmissuhteiden katkeamisesta tai ammatti-identiteetin murentumisesta ovat tyypillisiä lukitsevia tunteita. Ajattelutavat ja käytännön tekeminen on mahdollista muuttaa pelkolähtöisestä turvalliseksi ja innostavaksi toiminnaksi.

Valmennukset auttavat käsittelemään vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteisiin liittyvää epävarmuutta, toimimaan myynnillisemmin, sekä opettamaan turvallisen ja vakuuttavan kontaktin ottamisen erilaisiin ihmisiin haastavissakin tilanteissa.

Myynnille

Mentaaliset myynnin esteet - Raivaa ne ja nouset uudelle tasolle

Vain yksi kymmenestä myyjästä saa itsestään parhaan irti. Käyttäytymistieteellinen tutkimus on löytänyt yhdeksällä kymmenestä työtä ja yksityiselämää haittaavia tunneperäisiä myyntiesteitä.

Tunneperäisiä paineita vähentämällä saat tekemisiin iloa ja tulokset uudelle tasolle.
Muutos näkyy positiivisesti lähipiirillesi sekä muualla yksityiselämässä. Lähde liikkeelle tästä.

Asiakaspalvelu ja myyjät

Tunneälytaidot asiakaspalvelussa ja myyntityössä

Valmennus kehittää osallistujien tunneymmärryksen taitoja ja luo organisaatiolle uutta, liiketoimintaa tukevaa osaamista. Tunneälykäs toiminta näkyy suoraan asiakaskokemuksessa!


Osallistuja saa välineitä muun muassa oman asenteen, ajattelutapojen ja käyttäytymisen muuttamiseen, itsetunnon ja rohkeuden sekä motivaation lisäämiseen, varmuutta asiakaskohtaamiseen, myyntitaitojen kasvattamiseen, kannattavampaan toimintaan sekä työssä kehittymiseen.

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Amiedun kanssa.

Aikuisurheilijat ja kuntourheilijat

Saavuta "oma paras" mentaalivalmennuksen avulla

Työn ja tavoitteellisen urheilun tai kuntoilun yhteen sovittaminen saattaa hajoittaa sekä henkisiä että fyysisiä voimavarojasi.

Mentaalivalmennuksessa tarjoamme toimivia työkaluja aikuisen urheilijan tai kuntoilijan voimavarojen parempaan käyttämiseen ja elämänhallintaan.