Kokonaisvaltaiset
kehityspalvelut

Tulokset tehdään ihmisten kautta.
Parhaassa lopputuloksessa sekä ihmiset että bisnes voivat hyvin.

Yrityksen ja ihmisen luonteeseen kuuluu kehittyminen. Kehitykseen liittyy myös kipuja. Pahimmillaan liiallinen into tai vääntö vie tekijän pimeyden maille. Parhaimmillaan saamme sekä itsemme että organisaatiomme ennen näkemättömiin tuloksiin ja voimme samalla hyvin.

Kokonaisvaltaisuus merkitsee kehittämistä ja kehittymistä 360 -asteen skaalalla.

Se on inhimillisessä kasvussa yksilöllisten tunteiden, taitojen, fyysisyyden, vuorovaikutuksen, asenteiden ja ajattelun huomioimista sen hetkisessä toimintaympäristössä.

Palvelut sopivat parhaiten;
- Henkilökohtaiseen kehittymiseen
- Tiimien toiminnan parantamiseen
- Työyhteisöjen toimivuuden kehittämiseen
- Myynnin kasvattamiseen
- Johtoryhmätyöskentelyä tehostamaan

Ota yhteyttä: reijo.myllari@rementor.fi, gsm 0400 314 068.

Tiimit ja työryhmät

Paremmaksi ihmiskohtaajaksi - Pistä pelot pihalle!

"Kun saisi porukalta pelot pihalle!" Tämän kuulee turhan usein. Kun olemme syväosaajia omalla alallamme, estävät uskomuksemme käyttämästä kykyjämme laajemmin.

Pelot kasvojen menettämisestä, ihmissuhteiden katkeamisesta tai ammatti-identiteetin murentumisesta ovat tyypillisiä lukitsevia tunteita. Ajattelutavat ja käytännön tekeminen on mahdollista muuttaa pelkolähtöisestä turvalliseksi ja innostavaksi toiminnaksi.

Valmennukset auttavat esimerkiksi asiantuntijoita käsittelemään vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteisiin liittyvää epävarmuutta, toimimaan myynnillisemmin, sekä opettamaan turvallisen ja vakuuttavan kontaktin ottamisen erilaisiin ihmisiin haastavissakin tilanteissa.

Myynnille

Mentaaliset myynnin esteet - Raivaa ne ja nouset uudelle tasolle

Tunne-esteitä, onko niitä muka huippumyyjillä? No, on niitä! Vain yksi kymmenestä myyjästä saa itsestään parhaan irti.

Mentaalisten myyntiesteiden hinta näkyy jopa terveydessä. Paineita vähentämällä saat tekemisiin iloa ja tulokset uudelle tasolle.

Muutos näkyy positiivisesti lähipiirillesi sekä muualla yksityiselämässä. Lähde liikkeelle tästä.

Niin, ja valikoimasta löytyy myös perinteisiä myyntikoulutuksia. Kokemus tosin on osoittanut, että mitä paremmin olemme raivanneet tilaa pois rajoittavilta asenteilta ja tunteilta, niin sitä hedelmällisempää myyntitekniikoiden opettelu on sen jälkeen.

Asiakaspalvelu ja myyjät

Tunneälytaidot asiakaspalvelussa ja myyntityössä

Valmennus kehittää osallistujien tunneymmärryksen taitoja ja luo organisaatiolle uutta, liiketoimintaa tukevaa osaamista. Tunneälykäs toiminta näkyy suoraan asiakaskokemuksessa!

Osallistuja saa välineitä muun muassa oman asenteen, ajattelutapojen ja käyttäytymisen muuttamiseen, itsetunnon ja rohkeuden sekä motivaation lisäämiseen, varmuutta asiakaskohtaamiseen, myyntitaitojen kasvattamiseen, kannattavampaan toimintaan sekä työssä kehittymiseen.

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Amiedun kanssa.

Henkilökohtaiset sparraukset

Yksilöllinen Mindset -mentorointi - Kaikki on mahdollista!

Asiantuntijalle, esimiehelle, johtajalle, myyjälle:
Oletko jumissa, lukossa, hukassa, kaipaat muutosta tilanteeseesi, tai olet muutoin uuden tilanteen edessä?


Coachaavalla otteella toteutettavassa Mindset -mentoroinnissa olet koko ajan oma itsesi. Toiminta on täysin luottamuksellista ja lähtee liikkeelle niistä asioista, jotka ovat sinulle merkityksellisiä.

Mentoroinnissa etsitään parhaat keinot eteenpäin pääsemiseksi. Mikään asia ei ole vähäpätöinen, naurettava tai väheksyttävä. Kokonaisuus rakentuu sekä vahvuuksistamme että paljonkin kehitystä tarvittavien asioiden eteenpäin viemisestä.

Aloittaminen on kaikkein suurin askel!

Johtoryhmälle

Yksilötavoitteista johtotiimin toimintaan - Tuntuu tunteissa ja näkyy tuloksissa!

Minä vai me? Erilaisten persoonien tie johtoryhmään perustuu tyypillisesti kunkin omaan erityisosaamiseen. Usein haasteena on sovittaa yhteen individualistiset halut ja yrityksen tavoitteet.

"Muutoksen viisi askelta" auttaa yhdistämään yksilöllisen osaamisen yrityksen vision toteuttamiseen. Väylä nousta hyvästä parhaaksi!

Urheilijoille, kuntoilijoille, harrastajille

Saavuta "oma paras" mentaalivalmennuksen avulla

Kun asetamme tavoitteita, ajatuksiemme taustalla reitistä maaliin on tietty suoraviivaisuus. Todellisuus on toisenlainen. Mäet voivat olla valtavia tai kuopat syviä, onnistumisista nauttiminen voi jäädä kipujen varjoon tai kaverin kovempi meno korpeaa.

Tasapaino urheilun ja työkiireiden, perheen ja muiden tarpeiden välillä antaa lisää hyvinvointia elämäämme.

Mentaalivalmennus tarjoaa toimivia työkaluja urheilijaminämme voimavarojen parempaan käyttämiseen. "Lisää vuosia elämään vai lisää elämää vuosiin?"